• به فیدار تامین خوش آمدید
  • 012345687
6006 2RS

6006 2RS

جزئیات

# پارامتر - specification مقدار - value واحد - unit
1 نوع ساچمه گرد -
2 قطر داخلی 30 mm
3 قطر خارجی 110 mm
4 ارتفاع 42 mm
5 وزن 60 kg

سبد خرید